dobór i sadzenie roślin

Aranżując ogród musimy dokładnie przemyśleć gdzie i jakie rośliny mogą zostać posadzone. Początkowo mała roślinka, może w przyszłości stać się olbrzymim drzewem. Nieopatrznie zasadzona przy budynku staje się zagrożeniem dla jego konstrukcji i elewacji, liście mogą zapychać rynny, a rzucany cień spowoduje półmrok w pomieszczeniach. Każda roślina ma swoje wymagania co do nasłonecznienia, wilgotności i odczynu gleby, a także odporności na temperaturę i wiatr. Do niektórych wymagań możemy dostosować nasz ogród, ale inne eliminują daną roślinę.